Změnit barvu stylu:

Dnes je čtvrtek 7. prosince 2023
a svátek má Ambrož


TJ Mládí Olomouc

Co jsme zač?

Tělovýchovná jednota TJ Mládí Olomouc je zapsaný spolek s odborem ASPV (Asociace sportu pro všechny) . Odbor SPV je jeden z nejaktivnějších v regionu i v kraji.

Pravidelně zde cvičí přes 200 cvičenců ve složkách: Rodiče a děti, předškolní žactvo, dorostenci, ženy - zdravotní cvičení - senioři,muži florbal,aerobik - kondiční cvičení, aquagymnastika

.

Kvalita cvičebního procesu se odvíjí od kvality cvičitelů. Tato TJ potvrzuje toto pravidlo v plném rozsahu. Cvičitelé pracují na vysoké úrovni v Metodické radě regionu i kraje.

Na činnost tělovýchovné jednoty TJ Mládí Olomouc příspívá jen Magistrát města Olomouce

Jste - nebo se chcete stát členy tělovýchovné jednoty Mládí Olomouc ? TJ má odbory – 1.-odbor ASPV (Asociace sport pro všechny) s několika oddíly (cvičení rodičů s dětmi(R+D), cvičení předškolních dětí, zdravotní seniorské cvičení žen, aerobik - kondiční cvičenížen, cvičení ve vodě a florbal muži)

Členem TJ se stává, kdo zaplatí členský příspěvek a vyplní základní nacionály u cvičitelky. Členský příspěvek činí: Kondiční cvičení(KCŽ) 1200,- Kč za celý kalendářní rok. ASPV – mládež, PD a R+D 300,- Kč za pololetí, dospělí 1200,- Kč za celý kalendářní rok. Cvičení v bazéně se hradí zvlášť pro členy je to 50,- Kč na hodinu, pro nečleny 70,- Kč na hodinu. Je možno zakoupit na bazén za 300,- Kč permanentku na 7 hodin. Neaktivní členové – 200,- Kč ročně. Jedná se o několik osob, necvičící v žádném oddíle, mohou to být např. turisté. Mají nárok pouze na zvýhodněnou cenu zájezdů. Členský příspěvek opravňuje k návštěvě jednoho oddílu. Pokud by členové chtěli navštěvovat i další oddíly, platí na hodinu 20,- Kč. (Pro nečleny je cena jedné cvičební hodiny 40,- Kč) Členové mají nárok na zvýhodněnou cenu zájezdů, organizovaných TJ. Toto rozhodnutí výboru TJ platí od 22. 9. 2014


Schema


Hodnocení stromu